14th Hof International Film Festival 1980

ANGEMACHT

14th Hof International Film Festival 1980

Director: Silvia M. Andragora
Short film | BRD | 1980
20 min

14th Hof International Film Festival
1980