7th Hof International Film Festival 1973

MANDRAX MÄRCHEN – DER TOD DES JUNGEN ZAUBERERS

7th Hof International Film Festival 1973

Director: Achim Lenz
Short film | BRD | 1972/1973
38 min

7th Hof International Film Festival
1973