PO SUI TAI YANG ZHI XIN / A SHORT STORY

A SHORT STORY

PO SUI TAI YANG ZHI XIN / A SHORT STORY

Director: Bi Gan
Short documentary | China | 2022
14 min | Dolby 5.1

56th Hof International Film Festival
2022

A fairy tale.

With YONGZHONG CHEN, ZHUO TAN

Screenplay ZHAI XIAO HUI, BI GAN, Cinematography LI JIA NENG, Editing YE XIANG, Production design DU LU XI, Sound LI DAN FENG, Music WANG WEN, Production MARY GU, JANIE MA, LELE YANG, PING ZHONG, CHARLES GILLIBERT, BI GAN